Image and video hosting by TinyPic

"BERSAMA MEMIMPIN PERUBAHAN"

Image and video hosting by TinyPic

Vision, Mission, Objective

PERNYATAAN STRATEGIK 
MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR USIM SESI AKADEMIK 2015/ 2016


VISI
Membangunkan Akal dan Jiwa masyarakat USIM demi kegemilangan UMMAH


MISI

Memperkasakan kerjasama antara Pengurusan Universiti dan Persatuan Pelajar untuk Kebajikan Bersama

OBJEKTIF


1.   Memangkin Pembangunan Intelektual
      
      -   Meningkatkan tahap kecemerlangan akademik dalam kalangan mahasiswa.
      -   Membentuk mahasiswa minda kelas pertama melalui kepelbagaian program intelektual.

3.   Pemantapan Spiritual Bersifat Holistik 

      -   Menyuburkan biah Islamiah di USIM.
      -   Memperkasa akhlak muslim dalam kalangan mahasiswa.

      -   Memaknakan keberadaan mahasiswa dalam masyarakat.


2.   Kebajikan Tanggungjawab Bersama


      -   Menitikberatkan aspek keselamatan pelajar luar kampus.

      -   Berusaha untuk menambahbaik infrastruktur dan fasiliti di kampus dan kolej kediaman.

4.   Pemantapan Kemahiran Insaniah

      -   Meningkatkan kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa.
      -   Menggalakkan mahasiswa melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan berpersatuan.
      -   Mengerakkan persatuan, kelab, urus setia dan sekretariat agar lebih proaktif dan kompetetif.

MOTO
'Bersama Memimpin Perubahan

'Together, We Lead the Change'MISI FUNGSIONAL
   1.   Pembudayaan Ilmu Dalam Kalangan Warga USIM.
   2.   Keunggulan Sahsiah Warga USIM.
   3.   Prihatin Isu-isu Kebajikan Mahasiswa.
   4.   Kebersamaan Pimpinan Universiti (Pegawai dan Pelajar)


0 ulasan:

Post a Comment